Euroafricas dotterbolag Social Media Lab tecknar avtal med Nya Boendet

Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") har genom dotterbolaget Social Media Lab tecknat ett avtal med Nya Boendet Development Eftr AB ("Nya Boendet") för att nyttja SaaS-plattformen Social Content. Avtalet löper tills vidare.

Nya Boendet är en affärsgenererande marknadsplattform för nyproducerade bostäder i alla boendeformer och för befintliga hyresbostäder där bostadsutvecklare och fastighetsägare marknadsför sina bostäder.

Avtalet skrivs med Euroafricas dotterbolag Socialmedialab Nordic AB men kommer att överföras till Social Content AB när bolaget är fullt etablerat och registrerat. Avtalet innebär att Social Media Lab kommer ta fram en anpassad teknisk lösning på Social Contents plattform som Nya Boendet kommer att koppla upp sig till via API. Denna integration skapar förutsättningarna för att automatiskt publicera alla deras bostäder som annonser via sociala medier. Utvecklingen beräknas påbörjas under januari 2023 och lanseras i samband med Nya Boendets omlansering i slutet av Q1 2023. Uppskattad volym under 2023 är cirka 30 000 - 50 000 bostäder.

 

Nya Boendet är en rikstäckande marknadsplattform för nyproducerade bostäder och befintliga hyresbostäder. Nya Boendet har flera starka delägare såsom Riksbyggen, Magnolia, Heba, Vincero och Holmströmgruppen tillsammans med huvudinvesterare Tobias Emanuelsson. Marknadsplattformen är ett affärsgenererade verktyg som sammanlänkar bostadsutvecklare och fastighetsägare med bostadssökare på ett kvalitativt sätt.

 

Genom att implementera tekniken från Social Content i Nya Boendet kommer alla deras bostäder att annonseras via sociala medier riktade mot rätt målgrupp på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Detta kommer att skapa mervärde för såväl bostadsutvecklare och fastighetsägare som för slutkonsument - som får information om relevanta bostäder i sitt närområde.

 

 

Emelie Smidt, Byråchef för Social Media Lab kommenterar

Med detta avtal skapar unika tekniska möjligheter för en plattform med enorm marknad och potential. Nyproduktion står idag för cirka 40 procent av hela bostadsmarknaden och det är roligt att få vara med och leverera annonser i sociala medier mot denna stora marknad via vår SaaS plattform. Jag har samarbetat med Monika Pirslin i många år och hennes spetskompetens inom nyproduktion i kombination med den unika marknadsplats som Nya Boendet är, gör det lite extra spännande att få vara en del av.

 

 

Monika Pirslin, grundare och VD för Nya Boendet

Det finns stor efterfrågan på bostäder och ännu större efterfrågan på att marknadsföra dem på ett smart och kostnadseffektivt sätt. Vi erbjuder en helhetslösning för hela vår bransch som är uppskattad då det alltid har saknats en samlingstjänst och ett lönsamt stöd. Vi effektiviserar sättet att skapa affärer via våra tjänster genom att resultera ökad konvertering, inte ökad budget. Att automatisera är en lösning många söker, men det vi adderar är kvalitetssäkring i konverteringen. Det engagemanget skvallrar ganska mycket om hur väl vi levererar.

 

Efter många års samarbete med Social Media Lab med konstant goda resultat och nyfikenhet kring utveckling var det en självklar partner för oss. Deras kompetens, flexibilitet och professionalism är den grund som vi vill utveckla vårt samarbete på.

För ytterligare upplysningar:

Peter Persson, VD Euroafrica Digital Ventures AB
Mail: [email protected]
Telefon: +46 (0) 70 440 24 98

 

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 

Om Euroafrica

Euroafrica Digital Ventures AB är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika. För mer information, gå in på www.euroafricadigitalventures.com.

 


Om Euroafrica

Webbplats
www.euroafricadigitalventures.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Euroafrica via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EURA ISIN-kod SE0015660345 Certified Adviser Mangold Fondkommission