Euroafrica Digital Ventures utser Lotta Tjulin Thörnqvist till ny VD

Stockholm den 1 februari 2023

 

Styrelsen för Euroafrica Digital Ventures AB har idag beslutat att utse Lotta Tjulin Thörnqvist till ny VD. Hon tillträder som VD idag, den 1 februari 2023. Avgående VD Peter Persson fortsätter inom bolaget som ordinarie ledamot och är tillgänglig operativt under en övergångsfas.

Lotta kommer närmast från Schibsted, där hon var en av grundarna till Schibsted Brand Studio och agerade i rollen som Head of Creative Sales. Lotta har sedan 2006 jobbat med det svenska medielandskapet och transformerat traditionell annonsering mot kreativa och nya annonskoncept. Hon har i sina roller arbetat såväl strategiskt som operativt, och de senaste 16 åren med att få ut Schibsteds kreativa erbjudanden till marknaden. Lotta har en utbildning inom marknadsföring från Berghs School of Communication.

 

Lotta Tjulin Thörnqvist, tillträdande  VD kommenterar

 

"Det är med glädje och mycket energi som jag tillträder rollen som VD i Euroafrica Digital Ventures, ett mycket spännande bolag med stor potential och spännande affärsidé. Min målsättning initialt är att tillsammans hålla en hög tillväxttakt och jobba hårt mot att få koncernen lönsam. Bolagets SaaS-verksamhet Social content är en del vi kommer arbeta extra noga med kommande period."

 

Johan Nordin, styrelseordförande i Euroafrica Digital Ventures kommenterar

 

"Lottas samlade erfarenhet inom strategisk affärsutveckling och hennes nätverk i mediebranschen är precis rätt för nästa fas i bolagets tillväxtresa, framför allt när SaaS-bolaget nu renodlas i samband med strukturaffären med TBS.

 

Lottas erfarenhet kring att bedriva affärsutveckling och strategiskt arbete från Schibsted ser vi också som en viktig pusselbit för att stötta vår VD för Kupatana i att leverera på tillväxtmål kring bolagets verksamhet i Östafrika.

 

Styrelsen är mycket glada för denna rekrytering och vi ser fram emot en spännande resa tillsammans.

 

Å styrelsens vägnar önskar jag också tacka Peter Persson för sin insats som VD samt att han också jobbar vidare operativt i bolaget under en period, detta för att stötta i vissa operationella frågor samt att säkra en stabil överlämning."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Nordin, Styrelseordförande Euroafrica Digital Ventures AB

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0) 76 712 00 44

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Denna information är sådan information som Euroafrica Digital Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 februari 2023 kl.14:45 CEST.

Om Euroafrica

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.

 

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com

Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures

 

 


Om Euroafrica

Webbplats
www.euroafricadigitalventures.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Euroafrica via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EURA ISIN-kod SE0015660345 Certified Adviser Mangold Fondkommission