REGMAR

Euroafrica Digital Ventures skriver avsiktsförklaring rörande förvärv av Zoomtanzania

Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") har idag ingått en avsiktsförklaring om att förvärva Zoomtanzania från Ringier One Africa Media Ltd.

Euroafrica Digital Ventures har idag ingått en avsiktsförklaring om att förvärva de immateriella tillgångarna såsom varumärke, domän och databas tillhörande Zoomtanzania ("Förvärvet"). Zoomtanzania är Euroafrica Digital Ventures dotterbolags, Kupatana, största konkurrent med en digital marknadsplats sedan 2013 på den tanzaniska marknaden. Förvärvet är föremål för pågående granskning (DD) och Bolaget avser finansiera Förvärvet ur egen kassa då styrelsen anser att Bolagets löpande verksamhet klarar detta. Styrelsen bedömer vidare att Förvärvet väsentligen stärker förutsättningarna för Bolagets dotterbolag Kupatana, Tanzanias största digitala köp- och säljplattform, att nå dess övergripande mål att öka trafik och annonsinflöde tio gånger till utgången av 2023 samt att nå en än tydligare marknadsdominans i Tanzania, en tillväxtmarknad med drygt 60 miljoner invånare. Förvärvet sker från Ringier One Africa Media som äger flera andra digitala marknadsplatser i Afrika.

Philip Ebbersten, VD för Euroafrica Digital Ventures kommenterar

"Genom att förvärva Kupatanas största konkurrent i Tanzania ser vi detta som ett ytterligare steg att öka vår marknadsdominans och vi räknar med att kunna dubbla trafiken och annonsinflödet i samband med affären. Vi ska nu slutföra granskning av tillgångarna och målet är att förvärvet sker innan 30 september 2021".

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Ebbersten, VD Euroafrica Digital Ventures AB

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0) 73 816 89 94

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB 08-684 211 10 [email protected]

Offentliggörande av information

Denna information är sådan som Euroafrica Digital Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2021 kl. 08.30 CET.

Om Euroafrica

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com

Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures

Bifogade filer

PM-EADV-20210823-(ES).pdf

Om Euroafrica

Webbplats
www.euroafricadigitalventures.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Euroafrica via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EURA ISIN-kod SE0015660345 Certified Adviser Mangold Fondkommission