Euroafrica Digital Ventures redovisar delårsrapport för tredje kvartalet 2023

Euroafrica Digital Ventures redovisar delårsrapport för tredje kvartalet 2023

Tredje kvartalet (juli - september 2023)

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 4,1 (7,4) MSEK
 • Rörelseresultat (EBITDA) för tredje kvartalet uppgick till -3,0 (-3,6)  MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för tredje kvartalet uppgick till -4,9 (-5,5)  MSEK
 • Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,15 (-0,44)  SEK
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1,1 (3,8) MSEK
 • Goodwillavskrivningar uppgick för tredje kvartalet till ca 1,2 MSEK

9 månader (januari - september 2023)

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 12,3 (20,1) MSEK
 • Rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till -3,1 (-11,0)  MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -8,8 (-16,4)  MSEK
 • Resultatet per aktie för perioden uppgick till -0,28 (-1,31)  SEK
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1,1 (3,8) MSEK
 • Goodwillavskrivningar uppgick för perioden till ca 3,5 (3,5) MSEK

Väsentliga händelser under perioden

 • Euroafrica Digital Ventures AB dotterbolag Kupatana AB ingår ett strategiskt samarbetsavtal med den lokala aktören Hadithi Lab Ltd gällande drift, utveckling och försäljning relaterat till Kupatana.com i Tanzania
 • Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 i Euroafrica Digital Ventures AB (publ) fastställs till 0,15 SEK per aktie med nyttjandeperiod: 18 september - 29 september 2023

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas till cirka 76 procent och Euroafrica Digital Ventures tillförs cirka 0,73 MSEK

Denna och tidigare finansiella rapporter finns att hämta via https://www.euroafricadigitalventures.com/finansiella-rapporter

Denna information är sådan information som Euroafrica Digital Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2023 kl.11:00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lotta Tjulin Thörnqvist, VD Euroafrica Digital Ventures AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 703862497

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Om Euroafrica
Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit

beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika. 

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com

Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures


Om Euroafrica

Webbplats
www.euroafricadigitalventures.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Euroafrica via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EURA ISIN-kod SE0015660345 Certified Adviser Mangold Fondkommission