REGMAR

Euroafrica Digital Ventures redovisar delårsrapport för första kvartalet 2023

Euroafrica Digital Ventures redovisar delårsrapport för första kvartalet 2023

Första kvartalet (januari - mars 2023)

 • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 3,7 (6,0) MSEK
 • Rörelseresultat (EBITDA) för första kvartalet uppgick till 1,7 (-3,7)  MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för första kvartalet uppgick till -0,2 (-5,3)  MSEK
 • Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,01 (-0,43)  SEK
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 3,1 (7,3) MSEK
 • Goodwillavskrivningar uppgick för första kvartalet till ca 1,2 MSEK


Väsentliga händelser under perioden

 • Socialmedialab Nordic AB tecknar avsiktsförklaring för att genomföra en strategisk strukturaffär med TBS Mediabyrå AB
 • Socialmedialab Nordic AB signerar bindande avtal med TBS Mediebyrå AB
 • Lotta Tjulin Thörnqvist utses till ny koncern VD
 • Kupatana blir officiell lanseringspartner i Afrika för den svenska kryptobörsen Bluedot Crypto
 • Vite om 525 000 SEK betalas till Nasdaq
 • Teckningsperioden för nyttjande av Teckningsoptionerna pågick under perioden från och med den 1 mars 2023 till och med den 31 mars 2023.
 • Mangold inleder bevakning av Euroafrica Digital Ventures med rekommendation Köp och riktkurs 1,55 kronor per aktie på 12 månaders sikt
 • Euroafrica Digital Ventures väljer att avbryta investeringen i Bongo5 Media Group
 • Svenska kryptobörsen Bluedots lansering försenas och startade inte som planerat under första kvartalet


Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1: Totalt nyttjades noll (0) teckningsoptioner av serie TO1. Utfallet är enligt Bolagets förväntan då aktiekursen varit väsentligt lägre än teckningskursen för TO1 under teckningsperioden.
 • Nya Boendet AB lanserar sin marknadsplattform genom annonsering i Euroafrica Digital Ventures SaaS-plattform Social Content.
 • Ansökan om namnbyte i dotterbolaget Socialmedialab Nordic AB har skickats till och godkänts av Bolagsverket. Bolagets nya namn är Social Content AB.
 • Euroafrica Digital Ventures AB flaggar till Nasdaq om <90 dagars rörelsekapital
 • Nasdaq Stockholm AB ger Euroafrica Digital Ventures AB observationsstatus

Offentliggörande av information
Denna information är sådan som Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2023 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information kontakta:
Lotta Tjulin, VD, Euroafrica Digital Ventures AB (publ) E-post: [email protected] www.euroafricadigitalventures.com

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB

Om verksamheten
Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp-och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.


Om Euroafrica

Webbplats
www.euroafricadigitalventures.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Euroafrica via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EURA ISIN-kod SE0015660345 Certified Adviser Mangold Fondkommission