REGMAR

Euroafrica Digital Ventures informerar marknaden om minskat rörelsekapital

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) ("Euroafrica" eller "Bolaget") låter, enligt Nasdaq First Norths regelverk, meddela att bolaget inte med säkerhet kan fastslå att det finns tillräckligt med rörelsekapital för Bolagets behov under de kommande tre månaderna.

Bolaget har under årets första månader gjort en omfattande analys av koncernens ekonomi och har i samband med detta gjort ett antal större utbetalningar av engångskaraktär. Bland annat handlar det om kostnader kopplade till höstens företrädesemission och strukturaffär som innebar arbete från finansiella och legala rådgivare samt det vite som Nasdaq utfärdade bolaget.

Bolaget ser en positiv tillväxt i intäkterna från SaaS-plattformen Social Content från maj och framåt, dock har det tagit längre än förväntat att realisera intäkterna från ramavtalet med TBS Mediabyrå vilket inte nått upp till de planerade volymerna. Bolagets ledning jobbar intensivt för att öka intäkterna inom samtliga affärsområden. 

Bolaget är i behov av ytterligare finansiering eller ytterligare strukturaffär för att kunna hantera rörelsekapitalet. Bolagets ledning och styrelse jobbar intensivt på alla fronter för att hitta en lämplig lösning för att stärka bolagets finansiella situation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lotta Tjulin Thörnqvist, VD Euroafrica Digital Ventures AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 703862497

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Denna information är sådan information som Euroafrica Digital Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2023 kl 15.30 CEST.

Om Euroafrica
Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika. 

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com
Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures


Om Euroafrica

Webbplats
www.euroafricadigitalventures.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Euroafrica via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EURA ISIN-kod SE0015660345 Certified Adviser Mangold Fondkommission