Euroafrica Digital Ventures genomför riktad emission till Babasell AB

Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica Digital Ventures" eller "Bolaget") har idag genomfört en riktad nyemission till Babasell AB ("Babasell") som ersättning enligt det överlåtelseavtal avseende teknologin bakom Babasells plattform som offentliggjordes genom pressmeddelande den 10 november 2021. Nyemission till Babasell omfattar 478 927 aktier. Emissionslikviden, som erläggs genom kvittning, uppgår till cirka 2,5 MSEK.

Euroafrica Digital Ventures har idag genomfört en riktad nyemission till Babasell som ersättning enligt det överlåtelseavtal avseende teknologin bakom Babasells plattform som offentliggjordes genom pressmeddelande den 10 november 2021. Nyemissionen till Babasell omfattar 478 927 aktier och teckningskursen har fastställts till 5,22 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under de 30 handelsdagar som närmast föregår den 16 februari 2022. Teckningskursen är fastställd i enlighet med det avtal som ingåtts mellan parterna och styrelsen för Euroafrica Digital Ventures bedömer att teckningskursen säkerställts marknadsmässigt. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen genomförs i syfte att uppfylla ett särskilt villkor i avtalet mellan Bolaget och Babasell. Emissionslikviden, som erläggs genom kvittning, uppgår till cirka 2,5 MSEK. Babasell har åtagit sig, avseende (i) 50 procent av aktierna för en tid om sex månader från dagens datum och avseende (ii) resterande 50 procent av aktierna för en tid om tolv månader från dagens datum, att inte avyttra aktierna (lock-up).

Genom den riktade emissionen ökar antalet utestående aktier i Bolaget med 478 927, från 12 084 117 till 12 563 044. Aktiekapitalet ökar med 881 225,70 SEK, från 22 234 775,67 SEK till 23 116 001,370 SEK. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 3,81 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Ebbersten, VD Euroafrica Digital Ventures AB

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0) 73 816 89 94

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB 08-684 211 10 [email protected]

Om Euroafrica


Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com

Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures


Om Euroafrica

Webbplats
www.euroafricadigitalventures.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Euroafrica via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EURA ISIN-kod SE0015660345 Certified Adviser Mangold Fondkommission