EuroAfrica Digital Ventures dotterbolag Socialmedialab Nordic AB signerar bindande avtal med TBS Mediabyrå AB

Stockholm den 1 februari 2023

 

EuroAfrica Digital Ventures AB (publ)s ("Euroafrica") dotterbolag Socialmedialab Nordic AB har idag undertecknat bindande avtal i överenstämmelse med tidigare kommunicerad avsiktsförklaring.

Efter lyckade förhandlingar med de involverade fackförbunden och efter att samtliga berörda anställda i Socialmedialab Nordic AB accepterat en övergång till TBS Mediabyrå AB har idag bindande avtal ingåtts mellan parterna i överenstämmelse med den avsiktsförklaring som offentliggjordes genom pressmeddelande den 11 januari 2023.

Strukturaffären är ett led i Euroafricas långsiktiga plan att skala upp och öka fokus mot att sälja SaaS plattformens tjänster till flera mediebyråer i Sverige och Norden. Euroafrica har även påbörjat arbetet att integrera och erbjuda mikromarknadsföring till Kupatanas kunder i Tanzania.

"Denna affär är den första större kring vår SaaS-plattform "Social Content" och den möjliggör vägen framåt." Peter Persson CEO EuroAfrica Digital Ventures AB (publ)

Den beräknade omsättningsvolymen i detta avtal är 30 miljoner kronor per år i fem år med en marginal om 5% vilket ger ett tekniskt avtalsvärde om 7,5 miljoner kronor för Socialmedialab Nordic AB. Som ett naturligt steg i denna affär har även den traditionella byråverksamheten i Socialmedialab Nordic AB sålts till TBS Mediabyrå AB för 4,5 miljoner kronor. Köpeskillingen regleras i samband med tillträdesdagen som är bestämd till den 1 mars 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Persson, VD Euroafrica Digital Ventures AB

E-post: [email protected]

Telefon: +46 704402498

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

 

Om Euroafrica

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.

 

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com

Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures


Om Euroafrica

Webbplats
www.euroafricadigitalventures.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Euroafrica via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EURA ISIN-kod SE0015660345 Certified Adviser Mangold Fondkommission