REGMAR

Euroafrica Digital Ventures dotterbolag Kupatana lanserar e-handel och expanderar till andra marknader i Östafrika

Euroafrica Digital Venture ABs ("Euroafrica Digital Venture" eller "Bolaget") dotterbolag Kupatana AB ("Kupatana") lanserar e-handel och expanderar till andra marknader i Östafrika. Som ett led i expansionen har Bolaget förvärvat teknologin bakom Babasell ABs ("Babasell") plattform. Köpeskillingen för teknologin uppgår till 3,5 MSEK varav 2,5 MSEK erläggs i aktier och resterande 1 MSEK erläggs kontant i tre delar

Euroafrica Digital Venture bedriver en marknadsplattform i Tanzania genom dotterbolaget Kupatana. Kupatana genomför nu en expansion till andra marknader i Östafrika och lanserar även e-handel. Som ett led i expansionen har Bolaget ingått avtal med Babasell om att förvärva teknologin bakom Babasells plattform. Babasell är ett svenskt SaaP (Software as a Product) bolag för digitala marknadsplatser. Köpeskillingen uppgår till 3,5 MSEK varav 2,5 MSEK erläggs i aktier (baserat på en volymviktad genomsnittskurs av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under 30 dagar). Aktierna levereras efter att Babasell fullgjort sin serviceskyldighet att leverera och migrera in Kupatana in i Babasells teknologi. Resterande köpeskilling om 1 MSEK sker kontant och erläggs i tre delar.


I och med förvärvet av teknologin bakom Babasells plattform får Bolaget en exklusiv rätt till teknologin i Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Zambia, Mocambique och Etiopien. Mot bakgrund av det tidigare offentliggjorda förvärvet av Zoomtanzania innehar Bolaget nu en starkare position för tillväxt och kommersialisering på den tanzaniska marknaden. Nästa steg är att migrera in Zoomtanzania och Kupatana in i Babasells teknologi. I samband med migrering av den nya teknologin från förvärvet kommer Bolaget tillsammans med mediepartnern Swahili Digital genomföra en större lansering genom TV- och radio om att Kupatana och Zoomtanzia nu har gått ihop. Bolaget har även inlett en process för att rekrytera en ansvarig person med relevant erfarenhet från branschen som ska bygga upp organisationen i Östafrika.

Philip Ebbersten, VD för Euroafrica Digital Ventures kommenterar

"Vi har två starka varumärken på en stor marknad i tillväxt. Vi har arbetat för att lägga till e-handel med hög säkerhet i transaktionerna och därför är vi glada att kunna köpa en redan utvecklad plattform med funktioner som har gått igenom alla tester. Vissa funktioner kommer att lokal anpassas men i det stora hela sparar vi framförallt mycket tid och pengar.

Med Zoomtanzaniaaffären kommer vi att ha en väldigt tydlig marknadsdominans och för att säkerställa att tillväxttakten fortsätter och att vi kan kommersialisera marknadsplatsen på ett starkt och hållbart sätt kommer vi anställa en person som är baserad i Östafrika. Den personen kommer även leda vår geografiska expansion in i flera marknader med Kenya som första land. Vi återkommer inom kort med vem som kommer att leda arbetet".

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Ebbersten, VD Euroafrica Digital Ventures AB

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0) 73 816 89 94

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB 08-684 211 10 [email protected]

Offentliggörande av information


Denna information är sådan som Euroafrica Digital Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2021 kl. 18.30 CET.

Om Euroafrica


Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com

Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures


Om Euroafrica

Webbplats
www.euroafricadigitalventures.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Euroafrica via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EURA ISIN-kod SE0015660345 Certified Adviser Mangold Fondkommission