Euroafrica Digital Ventures dotterbolag Kupatana går live med den nya plattformen. Tillsammans med Zoomtanzania har trafiken ökat med över 200% till 3,5 miljoner unika användare

Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana har idag publicerat den nya generationens plattform och inväntar godkännande av IOS och Android apparna som är under "app review". Under 2021 har Kupatanas unika användare ökat organiskt med över 200% och annonsinflödet har ökat med mer än 100%. Bolaget cementerar sin marknadsdominans på en marknad med 65 miljoner innevånare och där internetpenetrationen har ökat till 45% med över 30 miljoner användare.

Bolaget har etablerat ett nytt kontor i centrala Dar es Salaam och utökat organisationen där en rad olika nyckelrekryteringar har skett. Bolaget har inlett och för ingående samtal med både internationella och lokala bolag för etablering av partnerskap och diskussioner om förvärv. Partnerskap och förvärv syftar till att stärka våra tjänster, skapa flera intäktsströmmar och öka intäkter samt att öka plattformens attraktivitet. Exempel på nya tjänster är att erbjuda leveranser, boka transport (taxi, buss), boka hotell och flyg, köpa krediter för telefoni och internet, betala försäkringar, vägskatt mm. Det här är ett led i Bolagets strategi att bli en super-app för alla online tjänster.

Kupatana förbereder ett medieevent den 4 mars där drygt 60 marknadschefer och VD:ar från mediebyråer, resebyråer, telekombolag, betallösningsbolag, banker, spelbolag och FMCG bolag kommer att närvara. Intresset att Kupatana och Zoomtanzania har gått samman har fått stort intresse och Bolaget kommer presentera den nya plattformen, erbjudanden och möjligheterna att vara synlig på Kupatana. Efter medieeventet så påbörjar Bolaget sin stora marknadsföringskampanj både i TV/radio och online.

Philip Ebbersten, VD för Euroafrica Digital Ventures kommenterar

"Våra plattformar Zoomtanzania och Kupatana besöktes av över 3,5 miljoner unika internetanvändare under 2021. Det är mer än 10% av internetpopulationen. Vi befinner oss i en väldigt spännande tillväxtfas där vi skruvar upp förväntningarna både i tillväxt av trafik, annonser och intäkter. Med vår stärkta dominanta position, ny 2.0 plattform, erfaret svenskt management på plats i Dar es Salaam och en utökad organisation står vi ett väldigt intressant läge att fortsätta utveckla denna position och bygga nya innovativa tjänster för att få ökad användning."

Offentliggörande av information

Denna information är sådan som Euroafrica Digital Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2022 kl. 16.00 CET

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Ebbersten, VD Euroafrica Digital Ventures AB

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0) 73 816 89 94

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB 08-684 211 10 [email protected]

Om Euroafrica

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com

Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures


Om Euroafrica

Webbplats
www.euroafricadigitalventures.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Euroafrica via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EURA ISIN-kod SE0015660345 Certified Adviser Mangold Fondkommission