Euroafrica Digital Ventures avslutar samarbete och senarelägger digital vård i Afrika

Euroafrica Digital Venture AB ("Euroafrica Digital Venture" eller "Bolaget") offentliggjorde i november 2021 att Bolaget ingått avtal med SaaS-bolaget Careplatform Sweden AB ("Careplatform") om att starta ett joint-venture bolag ("JV-bolaget"). Bolaget har nu beslutat att med omedelbar verkan avsluta samarbetet mot bakgrund av att parterna inte är överens om villkoren för samarbetet.

Som tidigare kommunicerat ingick Bolaget ett avtal med Careplatform om att driva ett JV-bolag inom digital vård på den afrikanska kontinenten. Bolaget väljer nu att avsluta samarbetet med anledning av att parterna inte är överens i för Bolaget väsentliga delar. Euroafrica Digital Ventures tror fortfarande på digital vård på den afrikanska marknaden och avser endast att senarelägga satsningen. Under tiden kommer Bolaget lägga tid och resurser på Kupatana ABs lansering av e-handel i Östafrika.

Philip Ebbersten, VD för Euroafrica Digital Ventures kommenterar

"Vi tycker givetvis att detta är tråkigt då vi har lagt ned tid och resurser på planering för att starta upp verksamheten. Vi har dock landat i att det är bättre för oss på sikt att inte fortsätta samarbeta och söka andra alternativ för att genomföra en satsning på digital vård i Afrika. Det var inte ett lätt beslut att ta att senarelägga satsningen, särskilt med tanke på att vi är fortsatt positiva till digital vård i Afrika. Nu lägger vi fokus på utvecklingen av Kupatana som utvecklas väldigt positivt."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Ebbersten, VD Euroafrica Digital Ventures AB

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0) 73 816 89 94

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB 08-684 211 10 [email protected]

Offentliggörande av information

Denna information är sådan som Euroafrica Digital Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2022 kl. 08.50 CET.

Om Euroafrica

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com

Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures


Om Euroafrica

Webbplats
www.euroafricadigitalventures.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Euroafrica via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EURA ISIN-kod SE0015660345 Certified Adviser Mangold Fondkommission