REG

Euroafrica Digital Ventures AB: första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market

Idag, den 6 april 2021, inleds handeln i Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") på Nasdaq First North Growth Market. Euroafricas aktie har ISIN-kod SE0015660345 och handlas under kortnamnet EURA. Teckningsoptionerna av serie TO1 har ISIN-kod SE0015660626 och handlas under kortnamnet EURA TO1.

Euroafrica genomförde under mars 2021 en kraftigt övertecknad nyemission som tillförde Bolaget cirka 20,0 MSEK före emissionskostnader.

Philip Ebbersten, VD för Euroafrica Digital Ventures kommenterar

"Vi är mycket stolta över det stora intresset Bolaget har fått på marknaden. Den stora efterfrågan är ett resultat av Bolagets affärsmodell med en etablerad verksamhet i Norden med stor kunskap om det digitala medielandskapet och med två tekniska plattformar i tillväxtmarknader. Genom att nyttja både kunskapsmässiga och tekniska synergier ser Bolaget stora möjligheter till en spännande tillväxtresa. Bolaget ser redan positiva effekter från synergier inom marknadsföring vad gäller den digitala marknadsplatsen i Tanzania. Detta är bara början.

Vi välkomnar våra nya aktieägare och ser fram emot att fortsätta utveckla Euroafrica Digital Ventures i en publik miljö".

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser

Eminova Partners AB agerade finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare i samband med emissionen. Eminova Fondkommission AB agerade emissionsinstitut i samband med emissionen och har även utsetts till Euroafricas Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Ebbersten, VD Euroafrica Digital Ventures AB

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0) 73 816 89 94

Om Euroafrica

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected]


Om Euroafrica

Webbplats
www.euroafricadigitalventures.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Euroafrica via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EURA ISIN-kod SE0015660345 Certified Adviser Mangold Fondkommission