Delårsrapport för andra kvartalet 2022

Andra kvartalet (april - juni 2022)

 

Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 6,7 (6,8)  MSEK

 

Rörelseresultat (EBITDA) för andra kvartalet uppgick till -3,7(-2,5)  MSEK

 

Rörelseresultat (EBIT) för andra kvartalet uppgick till -5,6 (-3,8)  MSEK

 

Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,44(-0,38)  SEK

 

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4,4(11,3) MSEK

 

Goodwillavskrivningar uppgick för andra kvartalet till ca 1,2 MSEK

 

Halvår (januari - juni 2022)

Nettoomsättningen för halvåret uppgick till 12,7 MSEK

Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -7,4 MSEK

Rörelseresultat för halvåret uppgick till -10,9 MSEK

Resultat efter skatt och avskrivningar för halvåret uppgick till -10,9 MSEK

Resultatet per aktie för halvåret uppgick till -0,88 SEK

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4,4 MSEK

Väsentliga händelser under perioden

Migrering av Zoomtanzanias databas slutfördes

Försäljning på Kupatana plattformen fortsatte att öka

Bolaget ingick en avsiktsförklaring om att investera 3,5 MSEK för 51% i det ledande mediebolaget Bongo5 Media Group. Bongo5 består av nyhetssajten www.bongo5.com och har över 4,5 miljoner följare på Instagram, Youtube och Facebook. Ledningen i Euroafrica ser starka synergier inom försäljning, marknadsföring och vidareetablering av varumärket

Bolaget har ingått avtal med Selcom Pay, Tanzanias största betalningslösningsföretag. Avtalet innebär också att användare av Kupatana bl.a. kan köpa telefoni, internet och betala elräkningar genom plattformen.

Johan Nordin valdes till ny styrelseordförande och Robert Carlén och Josefine Hamilton blev invalda som nya ledamöter i styrelsen. Peter Hjorth och Björn Jonsson avgick i samband med årsstämman.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Peter Persson utses till ny koncern VD och ersätter Philip Ebbersten

Bolaget kallar till extra bolagsstämma

Bolaget tog upp ett lån om 4 MSEK för att främst stärka upp satsningen i Tanzania

Styrelseordförande Johan Nordin köpte 366 660 aktier

Peter Persson köpte 366 660 aktier

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Persson, VD Euroafrica Digital Ventures AB

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0) 704402498

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB 08-684 211 10 [email protected]

Denna information är sådan som Euroafrica Digital Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2022 kl. 08.45 CET.

Om Euroafrica

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com

Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures


Om Euroafrica

Webbplats
www.euroafricadigitalventures.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Euroafrica via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EURA ISIN-kod SE0015660345 Certified Adviser Mangold Fondkommission