REGMAR

Förhandsbesked om patent i Australien för inhalation av läkemedel

Emplicure AB (publ) meddelar idag att patentmyndigheten i Australien avser att godkänna en patentansökan avseende inhalation av läkemedel.

Det australiensiska patentverket har bekräftat avsikten att bevilja patentansökan för inhalation av läkemedel, ansökan nr 2017227070. Detta innebär att granskningsfasen har passerats och att alla villkor är uppfyllda. Patentet förväntas beviljas inom de närmaste månaderna och sedan till 2038.

"Detta bekräftar styrkan i vår patentstrategi att patentskydda kommersiellt viktiga marknader och bidrar till en stabil affärsmässig grund för utlicensiering och samarbeten vid utveckling av läkemedel för inhalation. Vi har nyligen fått motsvarande information från patentmyndigheterna i USA och Japan." säger VD Torbjörn W. Larsson.

Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2022 kl 08:45.

Torbjorn W. Larsson
VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
Email: [email protected]

Erik Magnusson
CFO, Investor Relations
Tel: +46 (0)708 565 245
Email: [email protected]

Certified Adviser
Emplicure AB (publ) ar listat pa Nasdaq First North Growth Market, med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser. Mangold nas pa tel 08-5030 1550 och epost [email protected]

Emplicure ar ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom keramiska biomaterial. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med tobaksfria torra vita nikotinpåsar som första produkt.
Läs mer pa www.emplicure.com


Om Emplicure

Emplicure utvecklar nya innovativa produkter baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. 

Webbplats
www.emplicure.com
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Emplicure via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EMPLI ISIN-kod SE0015812391 Certified Adviser Erik Penser Bank

IR-Kontakt

Håkan Engqvist VD [email protected]