REGMAR

Förhandsbesked om patent från Australiens patentmyndighet för Amplicons inhalationsteknologi för nikotin

Emplicure AB (publ) meddelar idag att patentmyndigheten i Australien avser att godkänna en patentansökan avseende Amplicons inhalationsteknologi för nikotin.

Det australiensiska patentverket har bekräftat avsikten att bevilja patentansökan för inhalation av nikotin, ansökan nr 2017227071. Detta innebär att gransknings- och granskningsfasen har passerats och alla villkor är uppfyllda. Patentet förväntas beviljas inom de närmaste månaderna och sedan till 2038.

"Det beviljade patentet befäster styrkan i Amplicons egenutvecklade biokeramiska teknologiplattformar och vår potential för att utveckla nya unika nikotinprodukter" säger Tomas Hammargren, styrelseordförande i Amplicon AB.

Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2022 kl 08:45.

Torbjörn W. Larsson

VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
Email: [email protected]

Erik Magnusson

CFO, Investor Relations
Tel: +46 (0)708 565 245
Email: [email protected]

Certified Adviser

Emplicure AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market, med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser. Mangold nås på tel 08-5030 1550 och epost [email protected]

Emplicure är ett läkemedelsforetag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramiska material. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med vita tobaksfria nikotinpåsar som första produkt. Läs mer på www.emplicure.com


Om Emplicure

Emplicure utvecklar nya innovativa produkter baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. 

Webbplats
www.emplicure.com
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Emplicure via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EMPLI ISIN-kod SE0015812391 Certified Adviser Erik Penser Bank

IR-Kontakt

Håkan Engqvist VD [email protected]