REG

Emplicure får det formella godkännandet av patent i USA för inhalation av läkemedel

Emplicure AB har fått information från patentmyndigheten i USA att godkänt patent för plattformen inhalation av läkemedel kommer att meddelas den 21 december 2021.

"USA är en viktig marknad för oss. Beskedet om patentgodkännande av inhalationsläkemedel är oerhört glädjande och viktigt. Det stärker våra förutsättningar att utveckla nya unika och patentskyddade läkemedelsprodukter för inhalation", säger Torbjörn W. Larsson, vd för Emplicure.

Patentet U.S. Patent No. 11,202,871 kommer att gälla till 2037. Information om preliminärt godkännande offentliggjordes i en pressrelease 19 augusti 2021.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-mail [email protected].

För mer information, vänligen kontakta:

Torbjörn W. Larsson
VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
Email: [email protected]

Anna-Lena Nicolson
CFO, Investor Relations
Tel: +46 (0)72 33 68 68
Email: [email protected]

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom keramiska biomaterial. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med tobaksfritt nikotin som första produkt. Läs mer på www.emplicure.com


Om Emplicure

Emplicure utvecklar nya innovativa produkter baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. 

Webbplats
www.emplicure.com
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Emplicure via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EMPLI ISIN-kod SE0015812391 Certified Adviser Erik Penser Bank

IR-Kontakt

Håkan Engqvist VD [email protected]