REGMAR

Emplicure delårsrapport Q3 2021 - Vi bygger ett starkt team och lägger grunden för tillväxt

Efter sommarens nyemission och efterföljande börsintroduktion står vi starkt rustade. Tredje kvartalets fokus har varit att växla upp, samt driva utvecklingen av bolagets två huvudprojekt; Empli03, vår läkemedelskandidat mot kronisk smärta, samt Amp01, vår orala tobaksfria nikotinprodukt i form av torra, vita snuspåsar som konsumentprodukt. Bada projekten utvecklas pa vara egna biokeramiska och patenterade teknologier och plattformar.

Tredje kvartalet, 1 juli - 30 september

· Nettoomsattningen uppgick till 0,0 (0,1) MSEK

· Rorelseresultatet (EBIT) uppgick till -3,7 (-0,8) MSEK

· Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -4,3 (-0,8) MSEK

· Kassaflodet uppgick till 20,1 (-0,2) MSEK

· Resultat per aktie -0,42 (-0,08) SEK


1 januari - 30 september

· Nettoomsattningen uppgick till 0,1 (0,2) MSEK

· Rorelseresultatet (EBIT) uppgick till -10,9 (-3,0) MSEK

· Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -13,3 (-3,0) MSEK

· Kassaflodet uppgick till 23,4 (1,8) MSEK

· Resultat per aktie -1,29 (-0,30) SEK

· Emplicure noterades pa Nasdaq First North Growth Market

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-mail [email protected].

För mer information, vänligen kontakta:

Torbjörn W. Larsson
VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
Email: [email protected]

Anna-Lena Nicolson
CFO, Investor Relations
Tel: +46 (0)72 33 68 68
Email: [email protected]

Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 november 2021 kl 8:30 CET

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom keramiska biomaterial. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med tobaksfritt nikotin som första produkt. Emplicure är listat på Nasdaq First North Growth Market (EMPLI). Läs mer på www.emplicure.com


Om Emplicure

Emplicure utvecklar nya innovativa produkter baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. 

Webbplats
www.emplicure.com
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Emplicure via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EMPLI ISIN-kod SE0015812391 Certified Adviser Erik Penser Bank

IR-Kontakt

Håkan Engqvist VD [email protected]