REGMAR

Emplicure AB Bokslutskommuniké 2021 - Ytterligare pusselbitar på plats för att kunna leverera på våra löften under 2022

Fjärde kvartalet, 1 oktober - 31 december

· Rörelsens intäkter uppgick till 0,0 (0,1) MSEK

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5,2 (-1,6) MSEK.

· Resultat efter skatt uppgick till -5,1 (-1,6) MSEK

· Nettokassaflödet uppgick till -4,6 (+0,6) MSEK

· Resultat per aktie före och efter utspädning -0,25 (-0,14) SEK


1 januari -
31 december

· Rörelsens intäkter uppgick till 0,1 (0,6) MSEK

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -16,7 (-4,6) MSEK.

· Resultat efter skatt uppgick till -18,4 (-4,6) MSEK

· Nettokassaflödet uppgick till 18,8 (2,5) MSEK

· Resultat per aktie före och efter utspädning -1,16 (-0,43) SEK

· Emplicure noterades på Nasdaq First North Growth Market

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-mail [email protected].

Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2022 kl 8:30 CET

För mer information, vänligen kontakta:

Torbjörn W. Larsson Erik Magnusson
VD CFO, Investor Relations
Tel: +46 (0)70 747 65 99 Tel: +46 (0)70 856 52 45
Email: [email protected]  Email: [email protected]

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom keramiska biomaterial. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med tobaksfritt nikotin som första produkt. Emplicure är listat på Nasdaq First North Growth Market (EMPLI). Läs mer på www.emplicure.com


Om Emplicure

Emplicure utvecklar nya innovativa produkter baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. 

Webbplats
www.emplicure.com
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Emplicure via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EMPLI ISIN-kod SE0015812391 Certified Adviser Erik Penser Bank

IR-Kontakt

Håkan Engqvist VD [email protected]