Valberedningens förslag till styrelse i Doxa Aktiebolag (publ.) förstärks med ytterligare kompetens om den nordamerikanska marknaden

Valberedningen i Doxa AB, bestående av Christian Lindgren (representant för Greg Dingizian) (ordförande), Mats Persson (representant för Sune Gellberg), Hartmut Wiese och Ingrid Atteryd Heiman (i egenskap av styrelsens ordförande), föreslår att advokat Gunnar Mattsson väljs till ordförande vid stämman.
Valberedningen har beslutat lämna följande förslag i enlighet med de principer för valberedningens arbete som antogs på föregående årsstämma. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.
Till styrelse föreslås:
Omval av ordförande Ingrid Atteryd Heiman.
Ingrid Atteryd Heiman har varit ordinarie ledamot i Doxas styrelsen sedan 2015 och styrelsens ordförande sedan 2018. Hon är född 1958.
Utbildning: Civilekonom vid Lunds universitet, MBA vid Uppsala universitet, Styrelseakademins masterutbildning för ordförande
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Dignitana AB (publ), Herantis pharma plc (publ), Redwood Pharma AB (publ) och styrelseledamot i Parkinson Research Foundation
Tidigare uppdrag: Ordförande, styrelseledamot och interim-VD för Ellen AB (publ), VD och därefter ordförande för branschorganisationen Svensk Egenvård i Sverige och för EU Food Supplement Europe, ordförande i Sensori AB (publ), styrelseledamot i Anion Health AB (publ), ledamot i Radix Kompetens AB, managementkonsult i Booz Allen
Eget aktieinnehav: 10 000 aktier, 200 000 köpoptioner
Ingrid Atteryd Heiman är oberoende i förhållande till bolaget, ledande befattningshavare och större aktieägare.
Omval av de ordinarie ledamöterna Christian Lindgren, Ljubo Mrnjavac, Melker Nilsson och
Pål Ryfors.
Alex Tasevski och Göran Urde har avböjt omval.
Christian Lindgren har varit ordinarie ledamot i Doxas styrelse sedan 2019.
Han är född 1974.
Utbildning: Studier i ekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Övriga uppdrag: VD på Adma Förvaltnings AB och styrelseledamot i Safeture AB och Grosshold AB samt flera uppdrag i dotterbolag till Adma.
Tidigare uppdrag: Christian Lindgren har lång erfarenhet från roller som ekonomichef, han har bland annat suttit i ledningen som Administrativ chef för HSB Malmö och Sparbanken Syd.
Eget aktieinnehav: -
Christian Lindgren är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till större aktieägare.
Ljubo Mrnjavac har varit ordinarie ledamot i Doxas styrelse sedan 2019.
Han är född 1963.
Utbildning: MBA från Lunds universitet.
Övriga uppdrag: Investeringschef på Adma Förvaltnings AB. Styrelseordförande i Grosshold AB och Strömbergs Pgross AB samt flertalet uppdrag i dotterbolag samt intressebolag till Adma.
Tidigare uppdrag: Grundare av Pölsemannen och medgrundare till riskkapitalbolaget Rosengård Invest. Han har även varit VD på Tulip Koncepts, ett helägt dotterbolag till Tulip med eget affärsområde inom snabbmat.
Eget aktieinnehav: -
Ljubo Mrnjavac är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till större aktieägare.
Melker Nilsson har varit ordinarie ledamot i Doxas styrelse sedan 2019
Han är född 1960.
Utbildning: Juristexamen från Lunds universitet.
Övriga uppdrag: VD Keystone Dental.
Tidigare uppdrag: Diverse managementpositioner inom Nobel Biocare bl.a. Vice President Global Sales samt President Neoss, USA.
Eget aktieinnehav: -
Melker Nilson är oberoende i förhållande till bolaget, ledande befattningshavare och större aktieägare.
Pål Ryfors har varit ordinarie ledamot i Doxas styrelsen sedan 2018.
Han är född 1983.
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg.
Övriga uppdrag: VD för Episurf Medical AB (publ) samt styrelseledamot för Aros Kapital.
Tidigare uppdrag: Har tidigare arbetat för ett flertal finansiella institut, senast som CFO för Marginalen Bank och dessförinnan för Hoist Finance och Société Générale.
Eget aktieinnehav: 100 000 köpoptioner.
Pål Ryfors är oberoende i förhållande till bolaget, ledande befattningshavare och större aktieägare.

Nyval av Jonas Ehinger som ordinarie ledamot.
Valberedningen önskar till styrelsen tillföra utökad kompetens och erfarenhet från den nordamerikanska dentalmarknaden och föreslår därför nyval av Jonas Ehinger som ordinarie ledamot.
Jonas Ehinger är född 1969.
Utbildning: Master of Science i biokemi/molekylärbiologi/kemi från Göteborgs universitet.
Övriga uppdrag: VD Osstell AB, styrelseordförande i Gapwaves AB (publ) styrelseledamot i Leading Lights AB.
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Osstell AB, Innovationsbron AB och VD och styrelseledamot i Mentice AB (publ). VD i Cellectricon AB. Jonas har bott i USA då han var VD för Mentice Inc.
Eget aktieinnehav: -
Jonas Ehinger är oberoende i förhållande till bolaget, ledande befattningshavare och större aktieägare.

Till revisor föreslås nyval av revisionsbolaget Finnhammars Revisionsbyrå med auktoriserad revisor Bengt Beergrehn som huvudansvarig revisor.
Valberedningen föreslår ett arvode om 200 000 kronor till ordförande och 80 000 kronor till övriga ledamöter. Ersättning till revisor ska utgå enligt räkning.

För ytterligare information

Christian Lindgren (valberedningens ordförande), [email protected]

Läs mer på webben: www.doxa.se

Produkten Ceramir: www.ceramir.se

KORT OM DOXA

Doxa är ett Uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologi. Våra produkter, som säljs och marknadsförs under produktnamnet Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail [email protected] ).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB