Doxa AB utvidgar översyn av strategiska alternativ avseende bygg- och entreprenadverksamheten i Serneke Group AB

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") offentliggjorde den 25 april 2023 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Serneke Group AB ("Serneke"), vilket sedan fullföljdes och förklarades ovillkorat den 5 juni 2023. I samband med offentliggörandet av erbjudandet presenterade Doxa avsikten att behålla Sernekes landbank och projektutveckling samt att renodla verksamheten till ett bygg- och entreprenadbolag, för att sedan dela ut detta till Doxas aktieägare och i samband därmed särnotera bolaget.

I syfte att generera maximalt värde för Doxas aktieägare har Bolaget beslutat att utvidga översynen av strategiska alternativ för Sernekes bygg- och entreprenadverksamhet. Sådana alternativ kan, utöver det tidigare kommunicerade alternativet om utdelning och särnotering, inkludera en försäljning av bolaget, specifika tillgångar såväl som andra strategiska transaktioner. Bolaget har anlitat ABG Sundal Collier AB som finansiell och strategisk rådgivare för detta ändamål.

Bolaget har inte fastställt en tidplan för slutförandet av översynen. Med förbehåll för vad som gäller för Bolagets löpande informationsgivning i enlighet med gällande lagar och regler åtar sig inte Doxa att göra några ytterligare offentliggöranden avseende utforskandet av strategiska alternativ förrän slutgiltiga beslut har fattats av Bolagets styrelse.

Om Serneke
Serneke är en väletablerad och växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 9,3 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolagets svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner med huvudkontor i Göteborg.

Kontakter
Victor Persson
VD
Telefon: 0702-58 63 75
E-post: [email protected]

Patrik Melin
CFO
Telefon: 0706-21 82 85
E-post: [email protected]

Om oss
Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-post: [email protected]).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB