REG

DOXA AB RENODLAR VERKSAMHETEN TILL FASTIGHETSINVESTERINGAR GENOM AVYTTRINGEN AV DOTTERBOLAGET DOXA DENTAL

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") meddelar idag att bolaget ingått bindande aktieöverlåtelseavtal med dentalbolaget Directa AB ("Directa") om försäljning av samtliga aktier i Doxas helägda dotterbolag Doxa Dental AB ("Doxa Dental"). Genom försäljningen har Doxa renodlat sina innehav till enbart fastighetsrelaterade tillgångar.

Doxa har sedan bolagets omvandling till ett fastighetsinvesteringsbolag under 2021 vuxit i högt tempo inom sitt nya verksamhetsområde. I takt med att fastighetsverksamheten vuxit har Doxas fokus på dentalverksamheten minskat. I linje med denna utveckling har Doxa nu kommit överens med det Upplands Väsby baserade dentalbolaget Directa, en del av Lifcokoncernen, om en försäljning av Doxa Dental. Doxa och Directa har idag ingått ett bindande avtal om överlåtelse av samtliga aktier i Doxa Dental. Aktierna i Doxa Dental beräknas tillträdas av Directa den 9 januari 2023. Försäljningen av Doxa Dental kommer medföra en nedskrivning av engångskaraktär i Doxa om cirka 60 msek under 2022 (motsvarande cirka 0,20 kr per aktie). Eftersom Doxa Dental de senaste åren haft ett negativt kassaflöde kommer försäljningen emellertid samtidigt påverka Doxas kassaflöde positivt om cirka 10-12 msek under 2023.

Doxas kommenterar:
"Försäljningen av Doxa Dental är det naturliga steget i Doxas omvandling från dentalbolag till fastighetsbolag. Med dentalverksamheten avyttrad kan vi nu fullt ut rikta vårt fokus och våra resurser på att vidare utveckla bolaget som ett renodlat fastighetsbolag. Vi är således nöjda med att ha fått detta avtal på plats", säger Victor Persson, VD för Doxa.

RÅDGIVARE
Legal rådgivare till Doxa i samband med transaktionen har varit Fredersen Advokatbyrå.

Victor Persson, VD                                                
Telefon: 0702-586375                                                  
E-post: [email protected]                               

Patrik Melin, CFO
Telefon: 0706-218285
E-post: [email protected]

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; email [email protected]).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB