REG

ÅRSREDOVISNING 2022 - DOXA AKTIEBOLAG (PUBL)

Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för Doxa Aktiebolag (publ) finns i sin helhet i bifogad fil samt på bolagets hemsida från och med den 30 mars 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Victor Persson                                                       
VD                                                                        
Telefon: 0702-586375                                        
E-post: [email protected]     

Patrik Melin                                                       
CFO                                                                        
Telefon: 0706-218285                                        
E-post: [email protected]     

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; email [email protected]).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB