REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i Cyxone AB den 18 april 2023

Idag, den 18 april 2023, hölls extra bolagsstämma i Cyxone AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Carl-Magnus Högerkorp som ny styrelseledamot vid sidan av de befintliga styrelseledamöterna Bert Junno och Mikael Lindstam samt att inget styrelsearvode ska utgå till den nya styrelseledamoten.

Malmö den 18 april 2023
Cyxone AB (publ)

Kontakt
Carl-Magnus Högerkorp, VD
Tel: 070 781 88 12
E-post: [email protected]

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2023.

Om Cyxone
Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar som reumatoid artrit och multipel skleros. Rabeximod är en fas 2-läkemedelskandidat som utvärderas för möjlig behandling av reumatoid artrit. T20K är ett fas 1-läkemedelskandidat för behandling av multipel skleros. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB. För mer information, besök www.cyxone.com

Bifogade filer

1991286.pdf

Om Cyxone

Cyxone är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyclotider. Cyclotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar.

Webbplats
www.cyxone.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CYXO ISIN-kod SE0007815428 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB