Cyxone utser Cornel Pater till Chief Medical Officer

Cyxone meddelar idag att Cornel Pater har rekyterats till positionen som Chief Medical Officer (CMO). Han kommer närmast från Novartis Pharma i rollen Global Medical Director of Clinical Development. Som CMO ingår Cornel Pater i Cyxones ledning och kommer att spela en avgörande roll i den fortsatta kliniska utvecklingen av bolagets läkemedelsprojekt. Han tillträdde den 31 augusti, 2021.

"Jag är glad över att kunna välkomna Cornel Pater till Cyxone. Som Chief Medical Officer kommer hans breda kompetens och erfarenhet av klinisk läkemedelsutveckling och genomförande av globala kliniska studier inom bland annat ledgångsreumatism och multipel skleros att vara av mycket stort värde för den fortsatta utvecklingen av våra läkemedelsprojekt," kommenterar Tara Heitner, vd, Cyxone.

Cornel Pater är läkare och specialist inom internmedicin och kardiologi och har en dubbel masterexamen i klinisk epidemiologi och folkhälsa från University of Rotterdam respektive National School for Public Health i Utrecht. Han har drygt 20 års erfarenhet från en rad nyckelbefattningar inom global klinisk läkemedelsutveckling vid bland andra Affibody, Takeda och Sandoz. Närmast kommer han från en position som Global Medical Director Clinical Development på Novartis Pharma och konsult för ett flertal bolag rörande utveckling av covid-19-relaterade läkemedelsprojekt i Sverige och Schweiz. Han har en gedigen bakgrund som projektledare inom utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter från design av prekliniska och kliniska studier och inlämnande av regulatoriska ansökningar till avrapportering av studiedata och marknadslansering. Han tillträdde den 31 augusti, 2021.

"Jag ser fram emot att ansluta till Cyxone i det händelserika skede som bolaget befinner sig och bidra till utformningen av de kliniska prövningarna av såväl Rabeximod som T20K, två innovativa läkemedelskandidater som adresserar stora medicinska behov inom breda indikationsområden," säger Cornel Pater, ny Chief Medical Officer, Cyxone.

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: 070 781 88 08
E-post: [email protected]

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, [email protected]. För mer information besök www.cyxone.com.


Om Cyxone

Cyxone är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyclotider. Cyclotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar.

Webbplats
www.cyxone.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CYXO ISIN-kod SE0007815428 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB