Cyxone rapporterar att fyra patentansökningar för läkemedelskandidaten Rabeximod har publicerats

Cyxone (publ) meddelar idag att fyra patentansökningar som rör bolagets läkemedelskandidat Rabeximod har publicerats av PCT-myndigheten (WIPO). Om de godkänns kan dessa patent förlänga Rabeximods marknadsexklusivitet till 2041.

De fyra patentansökningar som publicerats av PCT-myndigheten (WIPO) är:

[A] PCT/EP2021/065705 New Oral Formulation (Om detta patent beviljas förväntas det ge ett gott skydd för oral formulering av Rabeximod i kristallin form).

[B] PCT/EP2021/065693 New Use of Rabeximod (Om detta patent beviljas förväntas det ge ett gott skydd för användning av Rabeximod i alla former för behandling av patogena infektioner och akuta respiratoriska syndrom).

[C] PCT/EP2021/065697 Rabeximod in treatment of RA (Om detta patent beviljas förväntas det ge ett gott skydd för användning av Rabeximod vid behandling av alla stadier av reumatoid artrit).

[D] PCT/EP2021/065694 Large Scale Process (Om detta patent beviljas förväntas det ge ett gott skydd för tillverkningsprocessen för Rabeximod)

"De fyra patentansökningarna - vilka täcker en rad områden som terapeutisk användning av Rabeximod, tillverkningsprocessen för vår läkemedelssubstans och läkemedelsformuleringen - är viktiga värdedrivare för Rabeximod och Cyxone. Tillsammans med den nya patentansökan som lämnades in denna månad avseende nya former av Rabeximod får Cyxone ett starkt och utökat patentskydd om patenten beviljas. Genom att förstärka patentportföljen för vår unika läkemedelskandidat Rabeximod och förlänga patentens livslängd säkerställer vi möjligheten att utveckla Rabeximod för reumatoid artrit och andra indikationer inom autoimmuna sjukdomar och neuroinflammation. Det ger oss tid och utrymme att utnyttja Rabeximods fulla potential," säger Tara Heitner, vd, Cyxone.

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: 0707 81 88 08
Email: [email protected]

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon: 08-528 00 399, e-post: [email protected]. För mer information besök www.cyxone.com.


Om Cyxone

Cyxone är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyclotider. Cyclotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar.

Webbplats
www.cyxone.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CYXO ISIN-kod SE0007815428 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB