Cyxone meddelar byte av Certified Adviser till FNCA

Cyxone AB (publ), org.nr 559020-5471 ("Bolaget"), meddelar härmed att Bolaget har ingått avtal med FNCA Sweden AB ("FNCA") avseende tjänsten som Certified Adviser. FNCA tillträder som Certified Adviser (CA) den 1 december 2021. Fram till dess kommer Mangold Fondkommission AB att fortsatt agera Certified Adviser åt Bolaget.

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: 070 781 88 08
E-post: [email protected]
 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-30, kl 14.15.

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, [email protected]. För mer information besök www.cyxone.com


Om Cyxone

Cyxone är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyclotider. Cyclotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar.

Webbplats
www.cyxone.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CYXO ISIN-kod SE0007815428 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB