Cyxone lämnar in patentansökan med potential att utöka läkemedelskandidaten Rabeximods marknadsexklusivitet

Cyxone (publ) meddelar idag att bolaget har lämnat in en patentansökan avseende Rabeximod till patentmyndigheterna på ett antal strategiska nyckelmarknader. Godkännanden av patentansökan på dessa marknader, tillsammans med ytterligare fyra patentansökningar som lämnats in under 2020-2021, kommer stärka Rabeximods patentportfölj och utöka perioden för marknadsexklusivitet till åtminstone 2043.

Rabeximod är en vältolererad, oral läkemedelskandidat i klinisk fas 2 med förmågan att selektivt interagera med inflammatoriska makrofager som spelar en nyckelroll i inflammatoriska processer. Rabeximod utvecklas som en potentiell behandling mot reumatoid artit och måttlig covid-19-sjukdom, två sjukdomar som huvudsakligen drivs av skadlig inflammatorisk aktivitet.

Rabeximod har en befintlig, bred patentportfölj på en rad nyckelmarknader. Den aktuella patentansökan avser ett substanspatent (composition of matter) vilket kan stärka skyddet för behandling med läkemedelskandidaten inom ett flertal indikationer samt möjliggör patentskydd till 2043 eller längre. Ansökan har lämnats in till patentmyndigheterna på Cyxones nyckelmarknader och kommer att göras tillgänglig för allmänheten 18 månader efter inlämningsdatumet.

"Cyxone har kontinuerligt ökat sina forskningsaktiviteter för att söka nya insikter kring den nydanande verkningsmekanismen och för att förbättra substansformuleringen. Vår längst framskridna läkemedelskandidats unika verkningsmekanism, beprövade säkerhetsprofil och potential att utvecklas inom flera indikationer gör det tydligt att det potentiella kommersiella värdet är mycket högt. Vår ambition att etablera ett starkt patentskydd är därför av yttersta vikt för att skydda våra tillgångar, men även för att attrahera möjliga samarbetspartners," säger Tara Heitner, vd, Cyxone.    

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: 0707 81 88 08

Email: [email protected]

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon: 08-528 00 399, e-post: i[email protected]. För mer information besök www.cyxone.com.


Om Cyxone

Cyxone är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyclotider. Cyclotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar.

Webbplats
www.cyxone.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CYXO ISIN-kod SE0007815428 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB