REGMAR

Delårsrapport Q3 2021

I tredje kvartalet 2021 uppgick Acconeers nettoomsättning till 7 859 TSEK, och intäktsökningen var 183% jämfört med samma kvartal förra året. Ett rekordstort antal sensorer såldes, 130 662, och 10 723 moduler såldes. Sedan lansering har Acconeer sålt totalt 567 130 radarsensorer och 22 650 moduler. Under kvartalet såldes även 273 utvärderingskit, EVK, och den ackumulerade EVK-försäljningen sedan lansering uppgår vid kvartalets slut till 4 250. Bruttomarginalen i Q3 var 70% och sju nya kundprodukter lanserades.

- Det känns bra att kunna säga att vi sålde mer än 10 000 moduler under Q3, vilket är nästan lika många som den totala ackumulerade försäljningen före kvartalet, och detta trots den globala bristen på kritiska komponenter som har lett till att vi inte kunnat leverera mot alla ordrar vi fått, säger Lars Lindell, vd, Acconeer

TREDJE KVARTALET

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 7 859 (2 780) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 70 (65)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till -10 309 (-12 325) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,44 (-0,53) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7 673 (-9 339) TSEK.

JANUARI-SEPTEMBER

 • Nettoomsättningen för nio månader uppgick till 23 047 (6 549) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 71 (50)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till -33 881 (-46 861) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -1,45 (-2,20) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -25 973 (-38 068) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 47 849 (95 611) TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Ordrar erhölls från Asteelflash till ett totalt värde av 1,4 miljoner SEK.
 • Acconeer utvecklar ny mindre Entry-modul avsedd för närvarodetektion.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Acconeer fick en order från CODICO värd 800 000 SEK.
 • Acconeer fick en order från Digi-Key värd 500 000 SEK.

Delårsrapporten finns bifogad till detta pressmeddelande och tillgänglig via Acconeers hemsida: https://investor.acconeer.com/se/finansiella-rapporter/.

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 29 oktober 2021, 07:30.

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail [email protected] För mer information: www.acconeer.com


Om Acconeer

Baserat på banbrytande forskning från Lunds universitet har Acconeer utvecklat världens minsta, kostnadseffektiva och energisnåla högprecisions 3D radarsystem.

Webbplats
www.acconeer.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Acconeer via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ACCON ISIN-kod SE0010546242 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Lars Lindell VD [email protected] 010-218 92 00